Thước Tầm, Thước Tầm Group, TAM Design

Thước Tầm, Thước Tầm Group, TAM DesignThước Tầm, Thước Tầm Group, TAM Design

Dự án: Biệt Thự
Chủ đầu tư: Huỳnh Quốc Vũ
Thiết kế thi công: Tam Design – by Thước Tầm Group
Thiết kế: KTS Nguyễn Viết Khim và cộng sự
Chủ trì thiết kế: KTS. Nguyễn Viết Khim

Biệt Thự Hiện Đại Quận Bình Thạnh 5.00/5 (100.00%) 3 votes